پنجشنبه 1 آبان 1393  
                     


 
 
 
 

تویوتا کرولا (Nerw-Face) کد خودرو CR615
مدل: 2015 - GLI قیمت از: 1,308,000,000 ریال
مشخصات موتور و دنده چهار سیلندر2000 سی سی - 4 دنده اتوماتیک
امکانات موجود در این خودرو کروز کنترل - فرمان چرم - تهویه اتوماتیک - EBD - BA - فرمان بشکن تلسکوپی - اتولایت - چراغ روز - مه شکن جلو و عقب - پروژکتور جلو - ایموبالایزر - اتو لایت - سان روف - کی لس استارتر -چرغ جلو LED - ایموبالایزر - آنتن یشه ای - بلوتوث - صفحه نمایشگر - دنده چرم - فرمان هیدرولیک - رینگ 16 اینچی - ABS - ایربگ برای سرنشینان جلو - کنترل سیستم صوتی روی فرمان - رادیو سی دی با Mp3 و USB - AUX با 6 اسپیکر - ساعت دیجیتال - صندلی راننده با قابلیت تنظیم ارتفاع - آینه های ضد اشعه - شیشه جلو دودی سبز - صتدلی های عقب تاشو - هشدار صوتی نبستن کمربند ایمنی -
آنالیز قیمت تمام شده قیمت خودرو 696,000,000 ریال
ترخیص خودرو از گمرک 308,000,000 ریال
شماره گذاری 71,500,000 ریال
خودروی فرسوده
170,000,000 ریال
سایر هزینه ها شامل .... 30,000,000 ریال
جمع کل قیمت تمام شده 1,275,500,000 ریال
فروش نوع 1(تحویل 29 روزه) 85% زمان عقد قراداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
15% زمان تحویل خودرو
1,308,000,000 ریال
فروش نوع 2 (تحویل 29 روزه) 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
1,333,000,000 ریال
فروش نوع 3 (تحویل 29 روزه) 25% زمان عقد قرارداد
75% زمان تحویل خودرو
1,352,000,000 ریال
فروش ویژه معلولان 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
1,108,000,000 ریال
ثبت نام خرید برای پر کردن فرم خرید خودرو کلیک کنید (برای پر کردن فرم خرید نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست)
فروش اقساطی (تحویل 29 روزه) پیش پرداخت 669,000,000 ريال
اقساط نوع 1: دوازده قسط ماهیانه 67,500,000 ريال
اقساط نوع 2: هجده قسط ماهیانه 48,900,000 ريال
تکمیل ثبت نام خرید اقساطی برای تکمیل فرم خرید اقساطی خودرو کلیک کنیدتویوتا کرولا (Nerw-Face) کد خودرو CR414
مدل: 2014 - XLI قیمت از: 1,250,000,000 ریال
مشخصات موتور و دنده چهار سیلندر2000 سی سی 16 سوپاپ دنده اتوماتیک
امکانات موجود در این خودرو فرمان چرم سه پره - استارتر - فرمان بشکن تلسکوپی - اتولایت - چراغ روز - مه شکن جلو - پروژکتور جلو - ایموبالایزر - فرمان هیدرولیک - رینگ 16 اینچی - ABS - ایربگ برای سرنشینان جلو - آینه برقی - کنترل سیستم صوتی روی فرمان - رادیو سی دی با Mp3 و USB با شش اسپیکر-
آنالیز قیمت تمام شده قیمت خودرو 643,000,000 ریال
ترخیص خودرو از گمرک 305,000,000 ریال
شماره گذاری 71,000,000 ریال
خودروی فرسوده
170,000,000 ریال
سایر هزینه ها شامل .... 30,000,000 ریال
جمع کل قیمت تمام شده 1,219,000,000 ریال
فروش نوع 1(تحویل 29 روزه) 85% زمان عقد قراداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
15% زمان تحویل خودرو
1,250,000,000 ریال
فروش نوع 2 (تحویل 29 روزه) 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
1,274,000,000 ریال
فروش نوع 3 (تحویل 29 روزه) 25% زمان عقد قرارداد
75% زمان تحویل خودرو
1,292,000,000 ریال
فروش ویژه معلولان 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
1,051,000,000 ریال
ثبت نام خرید برای پر کردن فرم خرید خودرو کلیک کنید (برای پر کردن فرم خرید نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست)
فروش اقساطی (تحویل 29 روزه) پیش پرداخت 639,500,000 ريال
اقساط نوع 1: دوازده قسط ماهیانه 64,500,000 ريال
اقساط نوع 2: هجده قسط ماهیانه 46,800,000 ريال
تکمیل ثبت نام خرید اقساطی برای تکمیل فرم خرید اقساطی خودرو کلیک کنیدتویوتا کرولا (Nerw-Face) کد خودرو CR614
مدل: 2014 - GLI قیمت از: 1,278,000,000 ریال
مشخصات موتور و دنده چهار سیلندر2000 سی سی 16 سوپاپ دنده اتوماتیک
امکانات موجود در این خودرو کروز کنترل - فرمان چرم سه پره - تهویه اتوماتیک - EPS - فرمان بشکن تلسکوپی - اتولایت - چراغ روز - مه شکن جلو - پروژکتور جلو - ایموبالایزر - اتو لایت - سان روف - کی لس استارتر - LED - فرمان هیدرولیک - رینگ 16 اینچی - ABS - ایربگ برای سرنشینان جلو - آینه برقی - کنترل سیستم صوتی روی فرمان - رادیو سی دی با Mp3 و USB - AUX
آنالیز قیمت تمام شده قیمت خودرو 670,000,000 ریال
ترخیص خودرو از گمرک 305,000,000 ریال
شماره گذاری 71,000,000 ریال
خودروی فرسوده
170,000,000 ریال
سایر هزینه ها شامل .... 30,000,000 ریال
جمع کل قیمت تمام شده 1,246,000,000 ریال
فروش نوع 1(تحویل 29 روزه) 85% زمان عقد قراداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
15% زمان تحویل خودرو
1,278,000,000 ریال
فروش نوع 2 (تحویل 29 روزه) 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
1,302,000,000 ریال
فروش نوع 3 (تحویل 29 روزه) 25% زمان عقد قرارداد
75% زمان تحویل خودرو
1,321,000,000 ریال
فروش ویژه معلولان 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
1,079,000,000 ریال
ثبت نام خرید برای پر کردن فرم خرید خودرو کلیک کنید (برای پر کردن فرم خرید نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست)
فروش اقساطی (تحویل 29 روزه) پیش پرداخت 653,500,000 ريال
اقساط نوع 1: دوازده قسط ماهیانه 65,900,000 ريال
اقساط نوع 2: هجده قسط ماهیانه 47,800,000 ريال
تکمیل ثبت نام خرید اقساطی برای تکمیل فرم خرید اقساطی خودرو کلیک کنید