شنبه 28 مرداد 1396  


 پیکو  piico-logo
  اطلاعیه ی روز: براساس مصوبه شماره 914402/ت  592114 مورخ 87/11/7 هیأت محترم وزیران 4700 نفر معلول واجد شرایط می توانند از معافیت گمرکی واردات خودرو ویژه معلولان استفاده کنند. لذا معلولین عزیز با ثبت نام روی سایت می توانند از مشاوره تخصصی مشاوران این مجموعه برای استفاده بهینه از این معافیت استفاده کنند. (برای ثبت نام کلیک کنید)
piico

 
 
 
 

همه گروهها>>
کیا سراتو کوپه - نمای روبرو
کیا سراتو کوپه - نمای پشت
کیا سراتو کوپه - نمای سه رخ روبرو
کیا سراتو کوپه - نمای سه رخ پشت
کیا سراتو کوپه - نمای جانبی
کیا سراتو کوپه - نمای در باز
کیا سراتو کوپه - نمای سپر جلو
کیا سراتو کوپه - نمای آینه بغل
کیا سراتو کوپه - نمای چراغ جلو
کیا سراتو کوپه - نمای چراغ عقب
کیا سراتو کوپه - نمای صندلی جلو
کیا سراتو کوپه - نمای صندلی عقب
کیا سراتو کوپه - نمای دسته دنده
کیا سراتو کوپه - نمای داشبورد
کیا سراتو کوپه - نمای موتور
کیا سراتو کوپه - نمای صندوق عقب