پنجشنبه 10 تیر 1395  


 پیکو  piico-logo
  اطلاعیه ی روز: براساس مصوبه شماره 914402/ت  592114 مورخ 87/11/7 هیأت محترم وزیران 4700 نفر معلول واجد شرایط می توانند از معافیت گمرکی واردات خودرو ویژه معلولان استفاده کنند. لذا معلولین عزیز با ثبت نام روی سایت می توانند از مشاوره تخصصی مشاوران این مجموعه برای استفاده بهینه از این معافیت استفاده کنند. (برای ثبت نام کلیک کنید)
piico

 
 
 
 

همه گروهها>>
کیا کارنز - نمای روبرو
کیا کارنز - نمای پشت
کیا کارنز - نمای سه رخ روبرو
کیا کارنز - نمای سه رخ پشت
کیا کارنز - نمای جانبی
کیا کارنز - نمای آینه بغل
کیا کارنز - نمای چراغ جلو
کیا کارنز - نمای صندوق عقب
کیا کارنز - نمای صندلی ها
کیا کارنز - نمای صندلی ها از پشت
کیا کارنز - نمای داشبورد
کیا کارنز - نمای دسته دنده