شنبه 3 آبان 1393  
                     


 
 
 
 

پیکانتو کد خودرو PC315
مدل: 2015 قیمت از: 673,000,000 ریال
مشخصات موتور و دنده چهار سیلندر - 16 سوپاپ - CVVT - حجم موتور 1250سی سی - چهار دنده اتوماتیک
امکانات موجود در این خودرو اتولایت - فرمان چرمی- بلوتوث - کی لس - سان روف - آینه بغل تا شو برقی با راهنمای LED - صندلی چرم دو ایربگ - فرمان هیدرولیک -سپر جلو و عقب همرنگ بدنه - مه شکن - ABS - قفل مرکزی -- باربند- ipod - AUX -شیشه بالابر برقی جلو و عقب - رادیوف سی دی mp3 - USB - جاسیگاری - ساعت دیجیتال - صفحه کیلومتر جدید - پکیج کرومی
آنالیز قیمت تمام شده قیمت خودرو 385,000,000 ریال
ترخیص خودرو از گمرک 155,000,000 ریال
شماره گذاری 43,500,000 ریال
خودروی فرسوده
42,500,000 ریال
سایر هزینه ها شامل .... 30,000,000 ریال
جمع کل قیمت تمام شده 656,000,000 ریال
فروش نوع 1(تحویل 29 روزه) 85% زمان عقد قراداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
15% زمان تحویل خودرو
673,000,000 ریال
فروش نوع 2 (تحویل 29 روزه) 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
686,000,000 ریال
فروش نوع 3 (تحویل 29 روزه) 25% زمان عقد قرارداد
75% زمان تحویل خودرو
695,000,000 ریال
فروش ویژه معلولان 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
582,000,000 ریال
ثبت نام خرید برای پر کردن فرم خرید خودرو کلیک کنید (برای پر کردن فرم خرید نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست)
فروش اقساطی (تحویل 29 روزه) پیش پرداخت 345,500,000 ريال
اقساط نوع 1: دوازده قسط ماهیانه 34,900,000 ريال
اقساط نوع 2: هجده قسط ماهیانه 25,300,000 ريال
تکمیل ثبت نام خرید اقساطی برای تکمیل فرم خرید اقساطی خودرو کلیک کنیدپیکانتو کد خودرو PC615
مدل: 2015 قیمت از: 677,000,000 ریال
مشخصات موتور و دنده چهار سیلندر - 16 سوپاپ - CVVT - حجم موتور 1250سی سی - چهار دنده اتوماتیک
امکانات موجود در این خودرو - 6 ایربگ - تهویه اتوماتیک - سنسور پارک عقب - کنترل سیستم روی فرمان - کی لس + استارتر - سان روف - آینه بغل تاشو برقی - کی لس استارتر- بلوتوث - LED عقب فرمان هیدرولیک - مه شکن - ABS - لامپ LED عقب - قفل مرکزی حساس به سرعت - باربند -شیشه بالابر برقی جلو و عقب - رادیوف سی دی mp3 - USB - کامپیوتر - رینگ 15 آلومینیومی
آنالیز قیمت تمام شده قیمت خودرو 389,000,000 ریال
ترخیص خودرو از گمرک 155,000,000 ریال
شماره گذاری 43,500,000 ریال
خودروی فرسوده
42,500,000 ریال
سایر هزینه ها شامل .... 30,000,000 ریال
جمع کل قیمت تمام شده 660,000,000 ریال
فروش نوع 1(تحویل 29 روزه) 85% زمان عقد قراداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
15% زمان تحویل خودرو
677,000,000 ریال
فروش نوع 2 (تحویل 29 روزه) 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
690,000,000 ریال
فروش نوع 3 (تحویل 29 روزه) 25% زمان عقد قرارداد
75% زمان تحویل خودرو
700,000,000 ریال
فروش ویژه معلولان 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
586,000,000 ریال
ثبت نام خرید برای پر کردن فرم خرید خودرو کلیک کنید (برای پر کردن فرم خرید نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست)
فروش اقساطی (تحویل 29 روزه) پیش پرداخت 347,500,000 ريال
اقساط نوع 1: دوازده قسط ماهیانه 35,100,000 ريال
اقساط نوع 2: هجده قسط ماهیانه 25,400,000 ريال
تکمیل ثبت نام خرید اقساطی برای تکمیل فرم خرید اقساطی خودرو کلیک کنیدپیکانتو کد خودرو PC614
مدل: 2014 قیمت از: 654,000,000 ریال
مشخصات موتور و دنده چهار سیلندر - 16 سوپاپ - CVVT - حجم موتور 1250سی سی - چهار دنده اتوماتیک
امکانات موجود در این خودرو ایربگ های کامل جلو، جانبی و پرده ای - سیستم کنترل روشنایی چراغها اتوماتیک - فرمان چرمی - جلو داشبورد چرمی اسپورت- پکیج کرومی - شیشه شور و برف پاک کن عقب - تهویه اتوماتیک - سنسور پارک عقب - کنترل سیستم روی فرمان - کلید هوشمند - سان روف - آینه بغل برقی - سیستم تعلیق بالا - فرمان چرمی - پکیج کرومی فرمان هیدرولیک با قابلیت تنظیم ارتفاع -دستگیره های همرنگ بدنه - مه شکن - ABS - لامپ LED عقب - قفل مرکزی حساس به سرعت - باربند - شیشه های ضد اشعه - ipod -شیشه بالابر برقی جلو و عقب - رادیوف سی دی mp3 - USB - کامپیوتر - رینگ 15 آلومینیومی - قفل حساس به سرعت -
آنالیز قیمت تمام شده قیمت خودرو 371,000,000 ریال
ترخیص خودرو از گمرک 153,000,000 ریال
شماره گذاری 41,500,000 ریال
خودروی فرسوده
42,500,000 ریال
سایر هزینه ها شامل .... 30,000,000 ریال
جمع کل قیمت تمام شده 638,000,000 ریال
فروش نوع 1(تحویل 29 روزه) 85% زمان عقد قراداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
15% زمان تحویل خودرو
654,000,000 ریال
فروش نوع 2 (تحویل 29 روزه) 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
667,000,000 ریال
فروش نوع 3 (تحویل 29 روزه) 25% زمان عقد قرارداد
75% زمان تحویل خودرو
676,000,000 ریال
فروش ویژه معلولان 50% زمان عقد قرارداد (ضمانت بانکی در قبال پیش پرداخت)
50% زمان تحویل خودرو
564,000,000 ریال
ثبت نام خرید برای پر کردن فرم خرید خودرو کلیک کنید (برای پر کردن فرم خرید نیاز به پرداخت هیچ مبلغی نیست)
فروش اقساطی (تحویل 29 روزه) پیش پرداخت 336,000,000 ريال
اقساط نوع 1: دوازده قسط ماهیانه 33,900,000 ريال
اقساط نوع 2: هجده قسط ماهیانه 24,600,000 ريال
تکمیل ثبت نام خرید اقساطی برای تکمیل فرم خرید اقساطی خودرو کلیک کنید