دوشنبه 7 تیر 1395  


 پیکو  piico-logo
  اطلاعیه ی روز: براساس مصوبه شماره 914402/ت  592114 مورخ 87/11/7 هیأت محترم وزیران 4700 نفر معلول واجد شرایط می توانند از معافیت گمرکی واردات خودرو ویژه معلولان استفاده کنند. لذا معلولین عزیز با ثبت نام روی سایت می توانند از مشاوره تخصصی مشاوران این مجموعه برای استفاده بهینه از این معافیت استفاده کنند. (برای ثبت نام کلیک کنید)
piico

 
 
 
 

همه گروهها>>
کیا سراتو 2014 - نمای روبرو
کیا سراتو 2014 - نمای پشت
کیا سراتو 2014 - نمای سه رخ روبرو
کیا سراتو 2014 - نمای سه رخ پشت
کیا سراتو 2014 - نمای جانبی
کیا سراتو 2014 - نمای فرمان
کیا سراتو 2014 - نمای صندلی ها
کیا سراتو 2014 - نمای صندلی ها
کیا سراتو 2014 - نمای چراغ جلو
کیا سراتو 2014 - نمای سان روف
کیا سراتو 2014 - نمای جلو داشبورد