پنجشنبه 30 خرداد 1398  
اجاره ی خودرو شما
شما می توانید با تکمیل فرم زیر خودروی خود را جزو ناوگان اجاره خودرو قرار دهید و برای خود درآمد کسب کنید.
* نام مالک خودرو * نام خانوادگی مالک خودرو * شهر محل زندگی
* شماره تلفن * تلفن همراه ایمیل
* نام خودرو * سال ساخت تیپ خودرو
* رنگ خودرو * کیلومتر کارکرد * نوع امادگی برای اجاره

توضیحات