پنجشنبه 16 اردیبهشت 1400  
روش های فروش پیکو تغییر کرد
تغییر روش های فروش در پیکو
از این تاریخ روش های جدیدی به روش های فروش پیکو افزوده شد.
        12:38:49       1395/01/28
تغییر روش های فروش در پیکو
تغییر روش های فروش در پیکو
روش های جدیدی به روشهای فروش پیکو افزوده شد
        09:29:44       1394/08/19

سانتافه 2015 آماده تحویل روی سایت قرار گرفت
سانتافه 2015 آماده تحویل روی سایت قرار گرفت
        11:31:25       1393/04/04

فروش ویژه ی خودروهای 2015 روی سایت آغاز شد
فروش ویژه ی خودروهای 2015 روی سایت آغاز شد
        11:14:10       1393/04/04

آمار ماهیانه واردات خودرو به روز شد
آمار ماهیانه واردات خودرو به روز شد
        15:43:58       1392/07/21

لیست خودرو های مجاز به ورورد روی سایت به روز شد
لیست خودرو های مجاز به ورورد روی سایت به روز شد
        15:52:07       1392/05/26

صفحات مربوط به هیوندای اکسنت روی سایت قرار گرفت
صفحات مربوط به هیوندای اکسنت روی سایت قرار گرفت
        15:40:43       1392/05/26

خودروی XC60 به لیست خودرو های مجاز به ورود اضافه شد و صفحات مربوط به آن روی سایت قرار گرفت
خودروی XC60 به لیست خودرو های مجاز به ورود اضافه شد و صفحات مربوط به آن روی سایت قرار گرفت
        15:22:29       1392/05/26