دوشنبه 30 فروردین 1400  

 
 
 
 
 
به زودی اطلاعات مربوط به این خودرو روی سایت قرار خواهد گرفت 
همه گروهها>>
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای روبرو
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای پشت
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای سه رخ روبرو
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای سه رخ پشت
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای جانبی
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای بالا
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای داشبورد
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای صندلی ها
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای صندوق عقب از داخل
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای صندوق عقب
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای چراغ جلو
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای چراغ عقب
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای موتور
فولکس واگن بیتل کابریولت - نمای دسته دنده